Header Ads

Materi Besaran dan Satuan


1. Pengertian Besaran dan Satuan

Besaran dalam fisika diartikan sebagai sesuatu yang dapat diukur, serta memiliki nilai besaran (besar) dan satuan. Sedangkan Satuan adalah sesuatu yang dapat digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran. 

Satuan Internasional (SI) merupakan satuan hasil konferensi para ilmuwan di Paris, yang membahas tentang berat dan ukuran. Berdasarkan satuannya besaran dibedakan menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Selain itu, berdasarkan ada tidaknya arah, besaran juga dikelompokkan menjadi dua, yaitu besaran skalar dan besaran vektor.

2. Besaran Pokok

Besaran pokok adalah besaran yang digunakan sebagai dasar untuk menetapkan besaran yang lain. 

Satuan besaran pokok disebut satuan pokok dan telah ditetapkan terlebih dahulu berdasarkan kesepakatan para ilmuwan. Besaran pokok bersifat bebas, artinya tidak bergantung pada besaran pokok yang lain. Pada Tabel 1.1 berikut, disajikan besaran pokok yang telah disepakati oleh para ilmuwan.


3. Besaran Turunan

Besaran turunan adalah besaran yang dapat diturunkan dari besaran pokok. Satuan besaran turunan disebut satuan turunan dan diperoleh dengan mengabungkan beberapa satuan besaran pokok. 

Berikut merupakan beberapa contoh besaran turunan beserta satuannya.


Kesimpulan:

Besaran pokok adalah besaran yang digunakan sebagai dasar untuk menetapkan besaran yang lain sedangkan Besaran Turunan adalah besaran yang dapat diturunkan dari besaran pokok.

Besaran pokok dan turunan yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari diantaranya:

Besaran pokok: Panjang, Massa, Waktu, Kuat arus listrik, Suhu, Intensitas Cahaya, Jumlah zat, Sudut bidang datar, Sudut ruang dll.

Besaran Turunan: Luas, Kecepatan, Percepatan, Gaya, Tekanan, Usaha dll.

Tiga sistem SI dari besaran pokok yang sering di jumpai yaitu panjang, masa dan waktu.


Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.